MoH Czech

Home  /  MoH Czech

Ministerstvo zdravotnictví (Ministry of Health)
Palackého nám. 4
128 01 Prague 2
Czech Republic
Tel.: +420 224 971 111
Fax: +420 224 972 111
http://www.mzcr.cz/en/