MPA

Home  /  MPA

Medical Products Agency (Läkemedelsverket)
Uppsala Science Park
Dag Hammarskjölds väg 42
75237 Uppsala
Sweden
Tel: +46 18 174600
Fax:+46 18 548566
Email: registrator@mpa.se
https://lakemedelsverket.se

EUnetHTA involvement

As Associated Partner